Home / In de media / Tien nieuwe Registered European Valuers (REV) in Nederland

 

certificaat-uitreiking-tegova

Tijdens de jaarlijkse vastgoedmarktbeurs PROVADA hebben tien Nederlandse taxateurs de titel Recognised European Valuer (REV) verkregen. Hieronder ook Marc van de Walle van WRM Makelaars.

Het certificaat, behorend bij de REV-titel, werd aan hen uitgereikt door TEGoVA-voorzitter Krzysztof Grzesik. De REV-taxateurs taxeren volgens de op de Europese wet en markt geschoeide taxatierichtlijnen

European Valuation Standards

De tien nieuwe REV-taxateurs hebben zich onderworpen aan een uitgebreid assessment over hun taxatiekennis en 20 aangeleverde taxatierapporten (opgesteld in de laatste twee jaar, waarvan er minimaal twee moeten voldoen aan de European Valuation Standards (EVS)).

Die Europese taxatienormen beschermen hypotheekverkrijgers, regelen het toezicht op de hypotheekbanken en ze vormen de basis voor een gemeenschappelijke Europese governance voor de vastgoedmarkten. Onafhankelijke assessoren, hooggewaardeerde experts vanuit de overheid en vastgoedmarkt, hebben hen vervolgens positief beoordeeld.

Onlangs zijn deze standaarden vernieuwd en wordt er in deze EVS 2016 speciale aandacht gegeven aan de impact van klimatologische veranderingen en regels omtrent energie-efficiency op taxaties.

REV-taxateurs

De tien taxateurs die zich vanaf vandaag naast hun 64 Nederlandse collega’s ook REV-Taxateur mogen noemen zijn de heren J. de Waard, M. Knijff, H. Boers, R. van Kempen, M. Veldhuizen, M. van de Walle, K. Busquet, H. Peters, C. Steur en W. de Bekker.

De heer Boers, een van de nieuw gecertificeerde REV-taxateurs, onderstreept het belang van het REV-certificaat: “De taxatiemarkt is volop in ontwikkeling. Daar moet je als professionele taxateur bij aanhaken. Het REV-certificaat is dan een mooie beloning voor en erkenning van mijn kennis van het taxatievak. Het draagt bij aan een verdergaande professionalisering van het taxatievak.”

Bron: www.tegovanetherlands.nl

 
Share this page